Ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevat EU-direktiivit astuvat voimaan maaliskuussa 2021

12.1.2021

Ekologisen suunnittelun direktiivi suoran myynntitoiminnan kylmäsäilytyslaitteille

Ekologisen suunnittelun direktiivi on suunniteltu suoran myynntitoiminnan kylmäsäilytyslaitteille, joita käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myyntiin ja esillepanoon vähittäiskaupassa, esimerkiksi supermarketeissa. Direktiivi koskee vain uusia kylmäkalusteita - jäähdytysjärjestelmät ja koneikot katetaan toisilla säädöksillä.

Laitteita, jotka toimiakseen käyttävät muita energialähteitä kuin sähkö, ja elintarvikkeiden jalostukseen tarkoitettuja kylmälaitteita ei katsota suoran myyntitoiminnan kylmälaitteiksi. Myöskään kylmähuoneet eivät sisälly tähän direktiiviin.

Säädökset koskevat seuraavia oman tuotannon ja kolmannen osapuolen valmistamia (OEM) kylmälaitteita (keskuskoneelliset ja omakoneelliset):

  • supermarkettien kylmäkalusteet (pakastin- tai jääkaappikalusteet)
  • juomakylmiöt
  • jäätelöpakastimet
  • irtojäätelövitriinit
  • kylmämyyntiautomaatit

Ekologisen suunnittelun direktiivin tarkoituksena on ohjata valmistajia suunnittelemaan tuotteita, joiden energiankulutus on pienempi, ja sillä tavoin vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia näiden tuotteiden koko elinkaaren ajan.

'Ekologien suunnittelu' tarkoittaa, että kiinnitetään enemmän huomiota elinikäiseen energiankäyttöön ja muihin ympäristönäkökohtiin ennen tuotteiden valmistamista ja markkinoille saattamista.

Ekologisen suunnittelun direktiiviä täydentää energiamerkintädirektiivi.

Energiamerkintädirektiivi

Ekologisen suunnittelun direktiiviä täydentää energiamerkintädirektiivi, jossa säädetään energiamerkinnän kiinnittämisestä tuotteeseen. Se tarjoaa selkeän ja helposti ymmärrettävän merkin tuotteen energiatehokkuudesta ja luokittelee tuotteet niiden tehokkuustason mukaan (A: sta G: hen). Merkki on kiinnitettävä jokaiseen tuotteeseen. Parhaiden tuotteiden odotetaan kuuluvan C- tai D-luokkaan, jolloin valmistajille jää mahdollisuus kehittää entistä energiatehokkaampia tuotteita tulevaisuudessa. Merkki helpottaa loppukäyttäjää valitsemaan energiatehokkaita tuotteita. Energiamerkintää koskevia vaatimuksia sovelletaan 1. maaliskuuta 2021 alkaen uusiin laitteisiin.

Energiatehokkuusindeksi

Energiatehokkuusindeksi (EEI = Energy Efficiency Index) jokaiselle laitteelle Eprel-tietokannassa

Toimittajien täytyy viedä tuotetiedot Eprel-tietokantaan. Eprel on eurooppalainen EU:n ylläpitämä tuotetietokanta energiamerkintää varten, ja sen nimi tulee sanoista "European Product Database for Energy Labelling". Toimittajien Eprel-tietokantaan kirjaamat tuotetiedot liittyvät energiamerkintöihin, teknisiin tietoihin ja vaatimustenmukaisuuden seurantaan.

Energiatehokkuusindeksi (EEI) määritellään ilmastoluokassa 3 (+25°C ympäristöolosuhteet, suhteellinen kosteus 60 %) tietyille tuotteen lämpötilaluokille (M1, M2, H1 tai H2). Tärkeimmät laskentaparametrit ovat energiankulutus ja kokonaisesittelyala (TDA). Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurempi esittelyala tarjoaa paremman EEI-arvon. Avokalusteiden EEI on kuitenkin korkeampi kuin ovellisisten kalusteiden, koska sähkönkulutus on huomattavasti suurempi.

On myös hyvä tiedostaa, että eri kalustetyypeillä on omat laskentakaavansa ja siksi ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia (esim. kylmähyllykkö vs pakastekaappi).


Tuotteen elinkaari ja varaosien saatavuus

Tuotteen elinkaari on tärkeä osa ekologisen suunnittelun direktiiviä. Valmistajien täytyy pystyä lähettämään tarvittavat varaosat 15 päivän kuluessa tilauksen päiväyksestä. 

Tietoa varaosista ja niiden tilaamisesta on oltava saatavilla avoimella verkkosivustolla vapaasti kaikille sitä tarvitseville. Lisäksi valmistajien pitää taata varaosien saatavuus kahdeksan vuoden ajan viimeisen laitteen valmistumisesta ja toimituksesta.

Miten energiamerkkiä tulkitaan

Miten energiamerkintää tulkitaan

Lue tästä TopInfomme (englanniksi)TopInfo Ecodesign

Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä meihin.